Honung fast 500g

Honung fast 500g

Våran fasta honung

Vår honung är producerad av våra egna bin på våra kravspecificerade vitklöverfält.

Konsistens: Fast

Förvaras: Mörkt och svalt

90,00 kr